Telefon

072 504 04 03

E-post

info@stresshanteringikba.se

Öppettider

Tis - Fre: 09:00 - 20:00

Samtal/Coachning – 60 min

Ett personligt och förtroligt samtal där Du får hjälp med att strukturera upp Din vardag och ditt liv för att komma vidare. Jag lyssnar, är inkännande och fokuserar helt på dig och vad du har att berätta. Du får tips, verktyg och konkret vägledning för att hitta nya och bättre vägar i Ditt liv. Vid första samtalet lägger vi tillsammans upp en struktur och plan på hur Du skall gå vidare.

Det kan också vara så att du har ett specifikt problem eller bekymmer i ditt liv som du vill ta itu med och som du inte vill dela med någon du känner. Då kan jag vara den som lyssnar och hjälper dig igenom processen. Jag har också utbildning i kris och konflikthantering och kan stötta dig genom kriser som t ex sorg, separation och skilsmässa. Självklart värnar jag om din integritet och jobbar enligt tystnadspliktslagen.

Pris: 850 kr

Via Skype/Telefon: 850 kr

Samtal/Coachning – 30 min

Ett 30 minuters coachningsamtal för Dig som vill ha råd och vägledning vid en specifik problemställning. Det hjälper Dig att få en annan infallsvinkel för att hitta rätt strategi att komma vidare och lösa problemet på ett smidigare och snabbare sätt.

Pris: 550 kr

Via Skype/Telefon: 550 kr

Samtal/Coachning 10-18 år – 30 min

30 minuters coachning till specialpris för dig som är mellan 13 och 19. Vill du prata om hur du mår och inte kan eller vill prata med kompisar eller föräldrar? Då är du välkommen till mig där allt vi pratar om stannar i mitt rum och mellan oss. Känner du att du behöver prata men inte vet riktigt om vad eller hur så ställer jag frågor till dig som gör att vi kommer in på det som är viktigt för dig. Jag ger dig tips på hur du ska tänka och göra för att må bättre.

Pris: 300 kr