Telefon

072 504 04 03

E-post

info@stresshanteringikba.se

Öppettider

Tis - Fre: 09:00 - 20:00

Hypnos & suggestionsterapi

Hypnos och suggestionsterapi har många användningsområden. Bland annat stresshantering, avslappning, sömnproblem, nikotin, viktkontroll, prestationsångest, att tala inför grupp, rädslor & fobier och som hjälp till att bygga upp ditt självförtroende och självkänsla. Det går till så att jag med min röst guidar dig in i hypnos, dvs ett avslappnat, fokuserat tillstånd. Under hypnosen ger jag dig suggestioner om nya sätt att tänka om det du vill ha hjälp med. Eftersom inlärningsförmågan är större under hypnos då man kan gå in och styra det undermedvetna så är det lättare för dig att framgångsrikt bryta en dålig vana eller ett oönskat beteende.

Efter ett antal (vanligtvis 3-4) sessioner kan du automatiskt börja tänka, agera och känna i enlighet med de ”inprogrammerade” suggestioner vi har jobbat med. Under den första terapisessionen (som är ca 90 min) pratar vi om vad du vill ha hjälp med innan jag leder dig in i hypnosen för att sedan med hjälp av suggestionerna bygga upp och förstärka din målbild av det du vill åstadkomma.

Pris: 895 kr (ca 75 min)

Hypnos & suggetionsterapi – första gången

Första samtalet när du vill prova hypnos för att komma tillrätta med dina problem som utgör en begränsning och ett hinder i din vardag. Detta samtal innefattar en hypnos som lägger grunden till det vi skall jobba med. Under samtalet, som är ca 45 minuter, ger du mig viktig information som jag använder när jag bygger upp din personliga hypnosmall. Efter detta första samtal fortsätter vi genom att boka upp 60 minuters hypnossessioner med 1-5 veckors mellanrum. Räkna med 3-5 sessioner för att få resultat.

Pris: 1 095 kr (ca 90 min)